MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde – 1

1.1. İşbu sözleşme, satıcının Birahat  Mobilya …. ( Bundan sonra Satıcı olarak anılacaktır.) , alıcının üyelik sözleşmesini imzalamış olan tüm üyeler (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır) ile konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

1.2. İşbu sözleşme, alıcı tarafından üyelik sözleşmesi ile birlikte elektronik olarak onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır. Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

Madde – 2

2.1 .Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

2.2. ALICI, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.

2.3.  Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

2.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

2.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için is bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

2.6. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirir. Bu takdirde alıcı, kanuni seçimlik haklarından birini tercih edebilir. Alıcı, işbu maddede belirtilen mücbir sebepler nedeniyle siparişi iptal etmek istemesi halinde, SATICI 7 gün içinde işlemin iptali ve ilgili tutarın alıcıya iadesi konusunda ilgili bankaya başvurur. Satıcı, bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı sorumlu tutulamaz.

Madde -3

3.1. ALICI ve/veya ALICI tarafından teslimat yapılması istenen kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin ayıplı veya kusurlu olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler SATICI’ya, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak 7 gün içinde ayıp/kusur bildirimi yapılır. 7 günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünlerin ayıpsız ve kusursuz olduğunu kabul ve beyan eder.

Madde – 4

4.1. Alıcı, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren ondört (14) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağının örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur.

Madde –  5

işbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICInın yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.